HVA ER SENTRERT RIDNING?

 

Sentrert Ridning (SR) som er utviklet av Sally Swift, er en ny måte til å beskrive de klassiske prinsippene for ridning ved å bruke kroppsbevissthet, sentrering og bildespråk. Sentrert Ridning svarer på spørsmålet “hvordan?” når din instruktør forteller “hva” du skal gjøre for å kommunisere med din hest. Den kan gi et nytt perspektiv både på ridning og andre forhold i ditt liv.

 

HVORDAN VIRKER DET?

Mange mennesker er fanget i et mønster av ubevisste (u)vaner. Måten du bruker kroppen din på føles normalt og naturlig, selv om du vanemessig beveger deg på en måte som gjør deg støl, skjev eller du kommer i ubalanse. Selvsagt føler og reagerer din hest på hvordan du bruker din kropp, riktig eller feil, noe som kan lede til missforståelser i kommunikasjonen og ubehag. Sentrert Ridning hjelper deg til å bli mer bevisst på din kropp og dens muligheter. Du oppdager en indre balanse, ro og kontroll som muliggjør større frihet, mer smidighet og evne til koordinasjon; din hest vil svare med bedre balanse, form og fremad bydning. Du og din hest blir til en og kan til sammen nyte en åpen kommunikasjon og letthet i bevegelsene.

 

HVILKE ER DE GRUNNLEGGENDE TEKNIKKENE I SENTRERT RIDNING?

MJYKE ØYNE tillater et større synsfelt og øker bevisstheten om din og din hests kropp. Mjuke øyne skaper mindre spenning og lettere og friere bevegelser hos hest og rytter.

RIKTIG PUST minker spenning, tretthet, senker tyngdepunktet, engasjerer den indre muskulaturen og hjelper din hest til å få ro og bli mer oppmerksom.

SENTRERING tar deg til ditt sentrum for kontroll og energi, dypt inne i den nedre del av kroppen, noe som gjør din sits stadig og sikker. Sentreringsteknikker kan hjelpe deg å oppnå den myke kraft og det tydelige fokus som er typisk for de orientalske stridskunstene.

BYGGEKLOSSENE/BALANSEN retter opp din kropp og gir en ekte og sikker balanse over din hests tyngdepunkt, hvilket gjør det mulig for deg å sitte sikkert, samtidig som du følger hestens bevegelser mykt og behagelig.

JORDING/BAKKEKONTAKT leder til bedre balanse, sikkerhet og stabilitet gjennom mer bevissthet om din kontakt med din hest og med bakken gjennom dine sitteben og føtter.

 

HVORDAN LÆRER MAN SENTRERT RIDNING?

Sentrert Ridning brukes både til hest og på bakken uten hest. De øvelser som brukes er utviklet for å lære deg anatomi og funksjon, hvordan menneskekroppen arbeider og virker sammen med hestens bevegelser og balanse. Øvelser fra Alexander-teknikken, Tai Chi og andre disipliner hjelper til å utdanne hjernen og kroppen til en høyere grad av balanse og integritet, særlig når det gjelder holdning og bevegelser.  Alt arbeid har du praktisk bruk for innenfor din gren av ridning og for å løse ride- og treningsproblem. Å lese bøkene Sentrert Ridning 1 og 2 gir en god introduksjon, men å ta ridetimer for en utdannet SR-instruktør er den beste måten til at virkelig få oppleve Sentrert Ridning og å få brukt det i sin egen ridning.

 

HVEM HAR NYTTE AV SENTRERT RIDNING?

Sentrert Ridning hjelper ryttere å oppnå sitt eget og sin hests beste potensiale, tar vekk redsel, tvang og unødvendige spenninger og hjelper ryttere til å skjønne hvordan de skal bruke sin kropp bedre. Sentrert Ridning kan brukes på alle former av arbeid med hester og for alle typer av hester og ryttere.

Metodene i Sentrert Ridning er blitt brukt av ryttere, instruktører og trenere på alle nivåer – fra nybegynnere og tur-ryttere til deltakere i Olympiske leker. Sentrert Ridning blir også brukt innen terapeutisk ridning og har hjulpet mange ryttere til at fortsette å ri til tross for gamle skader eller kroniske sykdommer. Men fremfor alt så er Sentrert Ridning fascinerende og morsomt!

 

OM INSTRUKTØRER I SENTRERT RIDNING OG ORGANISASJONEN:

Sentrert Ridning ble utviklet av forfatteren (bestsellers) Sally Swift i USA. I dag læres det ut av SR-instruktører over hele verden. SR instruktører blir godkjente ved å følge instruktørskursen for nivå 1 i Sentrert Ridning. Det finnes 4 instruktørsnivåer og oppgradering skjer gjennom regelmessig deltakelse i oppdateringskurser.

Centered Riding Inc. Er en ideell utdannelsesorganisasjon, med bas i USA. Organisasjonen er blitt etablert for å lære ut og vekke interesse for Sentrert Ridning, utdannelse av SR-instruktører og for å videreføre Sally Swifts ideer og å arbeide videre. Centered Riding Inc. Publiserer Centered Riding News, en liste over kurser i Sentrert Ridning, samt en liste over godkjente instruktører og avholder et årlig utdannelsessymposium som er åpen for alle som er interesserte. Vil du vite mer?

Se www. Centeredriding.org eller kontakt:

 

      

Sætra islandshestgård

My Langhed

my-langh@online.no

www.runeogmy.no

 

Tlf. +47 69 827828

       + 47 90554736

       + 47 90554182