SÆTRA

ISLANDSHESTGÅRD

Ljufur fra Sætra

 

Hjem

Avlshingster

Kurs og aktiviteter

Hester på Sætra

Linker

 

 

 

Far : Hrafnketill 996 fra Saudarkroki

Hrafnketill er 1. premiert med samla poengsum: 8,16, eksteriør: 8,06 og rideegenskaper: 8,22. Han fikk følgende domsord på visningen: Stor velrest hingst av bra type. God vilje. Alla gangarter. Spesielt imponerende pass.

På VM i 1991 vant Hrafnketill  passløpet, ble nr. 2 i stilpass,  nr. 4 i 5-gang og  nr. 3 i hele kombinasjonen.
 

 

 

Rune Henne og My Langhed,

Sætra islandshestgård
1850 Mysen
Tlf: ( +47 ) 69 82 78 28, Mob : ( +47 ) 905 54 736, 905 54 182
E-mail : my-langh@online.no

 
WEBMASTER